Informace o přijímání nových žáků do ZUŠ - Základní umělecká škola

Praha 10, Bajkalská 11
Základní umělecká škola
výtvarný
obor
hudební
obor
taneční
obor
literárně dramatický
obor
Přejít na obsah
Informace o přijímání nových žáků do ZUŠ

Vážení rodiče,
naše škola dodržuje zákonná ustanovení při přijímání ke vzdělání na Základní umělecké škole.
Přijímání žáků ke vzdělání vychází z vyhlášky 71/2005 o základním uměleckém vzdělávání, §2.

Chcete-li, aby Vaše dítě bylo přijato ke studiu na základní uměleckou školu, je nutno splnit následující podmínky:

  1. Vykonat úspěšně přijímací zkoušku (viz informace dále v textu).
  2. Odevzdat vyplněnou přihlášku – zejména zkontrolujte čitelnost rodného čísla, telefonu a emailu.
  3. Zaplatit úplatu za vzdělávání k 15. 9.

Uchazeči budou přijímáni podle volné kapacity v jednotlivých oborech a jednotlivých studijních zaměřeních. O zařazení žáků do tříd k jednotlivým pedagogům rozhoduje ředitel školy.
Uchazeči označení jako „Náhradníci“ mohou být přijati dodatečně podle nově uvolněných míst, a to i na začátku následujícího školního roku.
Návrat na obsah