Jak probíhá studium na ZUŠ? - Základní umělecká škola

Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11
Přejít na obsah
Výuka probíhá dle platných učebních plánů, osnov pro Základní umělecké školy schválených MŠMT ČR a nově také dle schváleného Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Základní umělecké školy Bajkalská.

V hudebním oboru je výuka individuální, skupinová i kolektivní, v ostatních oborech převážně kolektivní.

Přípravné studium - hudební, taneční, výtvarné = do 7 let věku dítěte

Rozvíjí se základní předpoklady dítěte pro další studium uměleckých oborů.

I. stupeň – obecně od 7 do 14 let věku dítěte (liší se podle oborů)

II. stupeň – obecně od 14 do 18 let věku dítěte


Návrat na obsah