Přijímací řízení - Základní umělecká škola

Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11
Přejít na obsah
Přijímací řízení pro rok 2020/2021

 •  V ZUŠ, Praha 10, Bajkalská 11 a na odloučeném pracovišti Kolovraty proběhne přijímací řízení – talentové zkoušky pro jednotlivé předměty, nebo obory v různé dny.
 • Přihlášky ke studiu i rezervace času vykonání talentové zkoušky se přijímají pouze elektronicky. Proto prosím věnujte zvýšenou pozornost vyplnění přihlášky a zarezervování času, kdy k talentovým zkouškám přijdete.
 
 • Uzávěrka přihlášek je stanovena na 7. června 2020 24:00 hodin.
 • Pro všechny osoby vstupující do budovy školy bude platit povinnost nemít příznaky virového onemocnění a pro uchazeče a zákonné zástupce také povinnost předložit čestné prohlášení o absenci těchto příznaků.
 • Čestné prohlášení – ZDE.
 
ZUŠ, Praha 10, Bajkalská 11

    • akordeon, klavír, zpěv, bicí, kytara, el. klávesy, skladba ( 8. a 9. června 2020    13.00h - 17.00h)
    • dechové nástroje, housle, violoncello   (10. a 11. června 2020     13.00 - 17.00h)
    • předškolní přípravka a hudební prvouka     (10. a 11. června 2020   13h-17h)
  (děti od 5 let a žáci nastupující do 1. třídy ZŠ)

    • děti od 5 let      (10. a 11. června 2020    13h - 17h)
    •  (8. a 9. června 2020     13h - 17h)
    •   (9. a 10. června 2020     13h - 17h)
     
Odloučené pracoviště Kolovraty   (12.června 2020   13h - 18h)
 

Návrat na obsah