Akademie HMP - Základní umělecká škola

Praha 10, Bajkalská 11
Základní umělecká škola
výtvarný
obor
hudební
obor
taneční
obor
literárně
dramatický obor
Přejít na obsah

Akademie umĕní a kultury pro seniory HMP

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


HUDEBNÍ SEMINÁŘ


18.1. + 22.2. + 21.3. + 18.4. + 16.5. 2024 (čtvrtky) 10:00 - 11:30


(učebna hudební nauky - pavilon B)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výuka v 6. semestru bude probíhat v těchto kalendářních týdnech roku 2024:


2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 20, 21, 23, 24
S pozdravem


Mgr. Jiří Šesták
ředitel školy


Práce studentů v době distanční výuky:  • Přihlášení je možné v období 7.5. 2024 - 21.6. 2024

Projekt Akademie umĕní a kultury pro seniory HMP
 
 
Akademie umĕní a kultury pro seniory HMP je unikátní projekt základních umĕleckých škol, který má za cíl otevřít brány základních umĕleckých škol v naší metropoli seniorům a nabídnout jim možnost aktivního trávení volného času, umožnit jim umĕleckou seberealizaci a posílit jejich kulturní a sociální vazby.
 
Tento projekt již trvá několik let a Základní umĕlecká škola, Praha 10, Bajkalská 11, je jednou z pražských Základních umĕleckých škol, ve které Akademie umĕní a kultury pro seniory HMP probíhá.
 
Senioři se mohou vzdĕlávat ve všech oborech (hudebním, tanečním, výtvarném a dramatickém), které se v ZUŠ vyučují.
 
Na Akademii se nekonají žádné přijímací zkoušky a jediným kritériem přijetí je zájem o umĕleckou činnost pod vedením kvalifikovaných učitelů ZUŠ. Důležité je včasné podání přihlášky, která je k dispozici v kanceláři školy, nebo na jejích webových stránkách. Počet uchazečů o studium je omezen pouze kapacitou školy.
 
Vzdĕlávání probíhá v dopoledních hodinách formou přizpůsobených individuálních nebo skupinových výuk, přednášek, cvičení, seminářů a koncertů, jedenkrát za dva týdny, výjimečnĕ i jedenkrát za týden.
 
Výuka trvá 6 semestrů (3 roky výuky) a přijímání nových studentů je možné až po ukončení tohoto období. Příští studijní období nastane v říjnu školního roku 2024/2025.
 
 
 
Mgr. Jiří Šesták ředitel ZUŠ Praha 10, Bajkalská 11
Návrat na obsah