Akademie HMP - Základní umělecká škola

Praha 10, Bajkalská 11
Základní umělecká škola
výtvarný
obor
hudební
obor
taneční
obor
literárně
dramatický obor
Přejít na obsah

Akademie umĕní a kultury pro seniory HMP
Výuka v 6. semestru bude probíhat v těchto kalendářních týdnech roku 2024:


2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 20, 21, 23, 24


S pozdravem


Mgr. Jiří Šesták
ředitel školy


Přihlášení na nové studijní období 2024-2027

Přihlášení na nové studijní období 2024-2027 je již ukončeno

Vyučované obory
divadlo, tanec, výtvarný obor, housle, flétna, klarinet, saxofon, trubka, lesní roh,
klavír, klávesy, akordeon, kytara, populární zpěv, bicí nástroje


Projekt Akademie umĕní a kultury pro seniory HMP
 
 
  • Akademie umĕní a kultury pro seniory HMP je unikátní projekt základních umĕleckých škol, který má za cíl otevřít brány základních umĕleckých škol v naší metropoli seniorům a nabídnout jim možnost aktivního trávení volného času, umožnit jim umĕleckou seberealizaci a posílit jejich kulturní a sociální vazby.
  • Tento projekt již trvá několik let a Základní umĕlecká škola, Praha 10, Bajkalská 11, je jednou z pražských Základních umĕleckých škol, ve které Akademie umĕní a kultury pro seniory HMP probíhá.
  • Senioři se mohou vzdĕlávat ve všech oborech (hudebním, tanečním, výtvarném a dramatickém), které se v ZUŠ vyučují.
  • Na Akademii se nekonají žádné přijímací zkoušky a jediným kritériem přijetí je zájem o umĕleckou činnost pod vedením kvalifikovaných učitelů ZUŠ. Důležité je včasné podání přihlášky, která je k dispozici v kanceláři školy, nebo na jejích webových stránkách. Počet uchazečů o studium je omezen pouze kapacitou školy.
  • Vzdĕlávání probíhá v dopoledních hodinách formou přizpůsobených individuálních nebo skupinových výuk, přednášek, cvičení, seminářů a koncertů, jedenkrát za dva týdny, výjimečnĕ i jedenkrát za týden.
  • Výuka trvá 6 semestrů (3 roky výuky) a přijímání nových studentů je možné až po ukončení tohoto období. Příští studijní období nastane v říjnu školního roku 2024/2025.
 
 
Mgr. Jiří Šesták ředitel
ZUŠ Praha 10, Bajkalská 11
Návrat na obsah