Povinné údaje - Základní umělecká škola

Praha 10, Bajkalská 11
Základní umělecká škola
výtvarný
obor
hudební
obor
taneční
obor
literárně
dramatický obor
Přejít na obsah
1. Název
Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11
2. Důvod a způsob založení
Poskytování základního uměleckého vzdělávání
  
Zřizovací listina – Hlavní město Praha
3. Organizační struktura
Ředitel školy  
 
Zástupkyně ředitele
 
Ekonomka
 
Pedagogičtí pracovníci
 
Provozní zaměstnanci
4. Kontaktní spojení
Sídlo: Bajkalská 11, 100 00 Praha 10
  
Úřední hodiny: Po    - Pá   14:00 - 16:00
  
Telefon: 267 311 898
  
e-mail: info@zus-bajkalska.cz
  
5. Případné platby
291316389/0800
6. IČ
70098506
7. DIČ
---
8. Dokumenty
Školní vzdělávací program ZUŠ Bajkalská
 
Rozpočet 2020  27 181 298,-
 
Rozpočet 2021 29 490 971,-
 
Rozpočet 2022  30 720 382,-
9. Žádosti o informace
Na základě žádosti zaslané na adresu:
  
a)      Základní umělecká škola, Praha 10,   Bajkalská 11
  
b)      info@zus-bajkalska.cz
10. Příjem žádostí a dalších podání
Zaslané na adresu:
  
a)      Základní umělecká škola, Praha 10,   Bajkalská 11
  
b)      info@zus-bajkalska.cz
11. Opravné prostředky
Na rozhodnutí statutárního orgánu se nevztahuje správní řízení
12. Formuláře
Přihláška do ZUŠ
  
Žádost o   ukončení vzdělávání
  
Žádost o individuální výuku HN
13. Popisy postupů
Lhůta pro vyřízení námětů, žádostí, stížností i dalších podání:
 
Bez zbytečného odkladu, maximálně 30 dní
14. Předpisy
Školský zákon
 
Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání
 
Zákon o svobodném přístupu k informacím
 
Školní řád ZUŠ Bajkalská
15. Úhrady za poskytování informací
V případě tisku 2,- Kč / A4
V ostatních případech zdarma
16. Licenční smlouvy
--------
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Počet podaných žádostí o informace v roce 2020: 0
 
Počet podaných žádostí o informace v roce 2021: 0
 
Počet podaných žádostí o informace v roce 2022: 0


Návrat na obsah