Současnost - Základní umělecká škola

Praha 10, Bajkalská 11
Základní umělecká škola
výtvarný
obor
hudební
obor
taneční
obor
literárně
dramatický obor
Přejít na obsah
Škola sídlí ve třech pavilonech ve Vršovicích, v jedné budově v Praze 10, Kolovratech a využívá kostel Čs. církve husitské k výuce hry na varhany. Po rekonstrukcích, které zahrnovaly akustické úpravy -utlumení průzvuku mezi třídami a utlumení echa, disponuje škola moderními hudebními učebnami i speciálně utlumenou klimatizovanou kabinou pro bicí nástroje. Škola má k dispozici nově zrekonstruovaný, plně klimatizovaný koncertní sál s video nahrávacím systémem a prostornou orchestrální zkušebnou. Dvě moderně vybavené výtvarné pracovny a klimatizovaný baletní sál. Do zrekonstruovaných tříd byl zakoupen nový nábytek. Všechny pavilony byly osazeny elektronickým zabezpečovacím zařízením. Škola vlastní, a stále doplňuje, sbírku kvalitních hudebních nástrojů, které zapůjčuje žákům.

 
Pedagogický sbor je plně kvalifikovaný. Tvoří ho absolventi konzervatoří, vysokých uměleckých škol a pedagogických fakult. Učitelé jsou otevření novým, moderním výukovým metodám. O kvalitě pedagogického sboru svědčí nejen úspěchy našich žáků v nejrůznějších soutěžích, ale i úroveň veřejných koncertů, výstav, divadelních a tanečních představení pro veřejnost.
 
Škola úzce spolupracuje s městskou částí Prahy 10, pro kterou pořádá nejrůznější koncerty a veřejná vystoupení.  Pro žáky okolních mateřských škol uskutečňuje výchovné koncerty. S mimopražskými ZUŠkami každoročně pořádá společné výměnné koncerty.

 
Naší vizí je rozvíjet a kultivovat umělecké nadání širokého okruhu zájemců, kteří prokáží potřebné předpoklady ke studiu. Pro nás je podstatou uměleckého vzdělávání vybavit žáky vědomostmi a dovednostmi na úrovni, která je pro ně vzhledem k jejich osobnímu maximu v dané etapě dosažitelná. Nabízíme partnerský vztah mezi učitelem a žákem, podložený vzájemnou úctou, důvěrou a rovnoprávností. Vztah, ve kterém dítě nesmí poznat pocit prohry.

 
Naším prioritním cílem je zaujmout děti pro umění, kultivovat tím jejich osobnost a motivovat je k celoživotnímu zájmu o umělecké hodnoty tak, aby se z nich stali lidé, kterým kultura vstoupila do života, ovlivnila jejich vystupování a chování a obohatila jejich emocionální prožívání.
Návrat na obsah