Literárně dramatický obor - Základní umělecká škola

Praha 10, Bajkalská 11
Základní umělecká škola
výtvarný
obor
hudební
obor
taneční
obor
literárně
dramatický obor
Přejít na obsah
Literárně dramatický obor


Proč je literárně dramatický obor zajímavý? Co přitahuje děti? Co děti poznají a co se naučí?

Nahlédnou pod pokličku divadelnímu řemeslu. Poznají různé typy herecké práce a celou škálu vyjadřovacích prostředků. Vyzkouší si vedení maňásků, marionet a dalších typů loutek. Oblékají si kostýmy, pracují s rekvizitami a kulisami. Poznají nové kamarády, naučí se toleranci a spolupráci.

Společná práce na představení, trénink mluvy a vystupování posílí dětské sebevědomí. Zlepší slovní projev, vytvoří přirozené osobnostní návyky a prohloubí umělecké dispozice. Děti se přestanou stydět, zjemní své estetické cítění, rozehrají fantazii a prohloubí svůj zájem o divadlo.

Nejpřitažlivější je pro děti práce v divadelním souboru. Děti zde pracují v kolektivu vrstevníků, ale také
se staršími spolužáky a učí se tak dodržovat pravidla spolupráce, učí se naslouchat, učí se tolerovat.
Při společné přípravě divadelního představení žáci nejen ztvárňují vlastní postavy, ale pomáhají inscenaci často dotvářet svými autorskými texty, podílí se na výrobě kostýmů i dekorací.

Všichni žáci hrají každoročně divadelní představení v Divadle Mana. Starší žáci recitují na školních koncertech, účinkují na vystoupeních pro školky. Mladší žáci také vytvářejí svá divadelní představení v přiměřené délce a recitují na školních koncertech školy.

Kdo může navštěvovat dramatický obor?

Každý od 6 do 18 let, kdo si chce hrát, ale také na sobě pracovat a podílet se na společné práci v souboru. Dramatický obor je vhodný stejně pro děti nesmělé, jako pro ty průbojnější. Nerozhoduje ani míra školní úspěšnosti; kdo se potýká s matematikou, může být dobrým hercem nebo dramatikem.
Návrat na obsah