Informace o průběhu přijímacích talentových zkoušek v jednotlivých oborech - Základní umělecká škola

Praha 10, Bajkalská 11
Základní umělecká škola
výtvarný
obor
hudební
obor
taneční
obor
literárně
dramatický obor
Přejít na obsah
Informace o průběhu přijímacích talentových zkoušek v jednotlivých oborech

 
Talentových zkoušek se není třeba obávat.
Zjišťovací zkouška je koncipována v rozsahu přiměřeném věku dítěte.
Naši zkušení pedagogové budou všem maximálně nápomocni.
 
 
Výtvarný obor

 • V rámci zkoušky děti splní jednoduchý výtvarný úkol.
 • K zápisu přineste na ukázku aktuální (posledních 6 měsíců) výtvarné domácí práce Vašeho dítěte (ne ze školy, školky nebo zájmových kroužků).
 • Je možné si s sebou přinést svoje pomůcky.
 
 
Hudební obor
 
 • Pohovor s dítětem o zájmu a výběru nástroje
 • Zpěv lidové písně
 • Uchazeči jsou individuálně zkoušeni z rytmických a sluchových dovedností (vytleskání rytmů, intonace, opakování melodických motivů)
 • V případě, že dítě už na nástroj hraje, předvede libovolnou skladbu.
 
Taneční obor
 
 • Zpěv lidové písně
 • Během zkoušky je zjišťováno rytmické cítění, pohybové dispozice a také přirozená muzikálnost
 • Součástí zkoušky je taneční improvizace na danou hudbu
 • Oblečení na talentovou zkoušku: přiléhavé tričko, legíny a děvčata stažené vlasy (copánek, culík)
 
Literárně dramatický obor
 
 • Dítě si připraví báseň (kratší, dětskou).
 • V rámci zkoušky je zjišťována komunikativnost, fantazie, představivost.
 • Drobná výslovnostní vada není překážkou přijetí, pokud o ní rodiče ví a řeší ji s logopedem.
Návrat na obsah