Historie - Základní umělecká škola

Praha 10, Bajkalská 11
Základní umělecká škola
výtvarný
obor
hudební
obor
taneční
obor
literárně
dramatický obor
Přejít na obsah
Lidová škola umění v Bajkalské ulici zahájila vyučování 1. října 1960. Škola měla jen hudební obor a vyučovalo se hře na housle, klavír, akordeon a trubku. Učitelský sbor byl sedmičlenný a zapsáno bylo 267 žáků.
 
V roce 1962 bylo otevřeno oddělení výtvarné a taneční, učitelský sbor byl již desetičlenný a školu navštěvovalo 325 žáků.

Teprve v roce 1964 bylo založeno oddělení literárně dramatické a škola měla všechny obory. V tomto roce vyučovalo ve škole 16 učitelů a počet žáků vzrostl na 544.

V roce 1965 škola nebývale vzrostla, kdy 23  učitelů vyučovalo 710 žáků. V následujících letech se škola dále rozrůstala. Po dvaceti letech stoupl počet žáků na 800.

V roce 1989, po novelizaci školského zákona, dostala škola svůj současný název „Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11“ .
A začala se bouřlivě rozvíjet,  Byly uskutečněny zahraniční zájezdy do SRN, Holandska, Dánska a Francie. Počet žáků se pohyboval kolem 1000.

V roce 1992 byla otevřeno odloučené pracoviště v Praze 10 – Kolovratech, kde se vyučuje klavír, flétna, kytara, housle a hudební nauka.

Po roce 2000, kdy převzalo roli zřizovatele Hlavní město Praha, došlo k mohutné rekonstrukci celé školy. Byly dobudovány a zatepleny pavilony v zahradě, postaveny nové cesty, zrekonstruována Hlavní budova a pořízeno nové vybavení učeben.

V roce 2020 byla dokončena další etapa rekonstrukce školy. Do provozu byl uveden moderní koncertní sál a zkušebna. V této době se ustálil počet žáků okolo 850.

Za dobu existence školy absolvovaly studium tisíce žáků a mnoho z nich se umění věnuje profesionálně. Za zmínku stojí například trumpetista, manažer a ředitel Českého národního symfonického orchestru Jan Hasenöhrl, kytaristka a  písničkářka Lenka Filipová, flétnista a komorní hráč Václav Slivanský , muzikolog, hudební kritik a publicista Petr Veber, sólistka baletu Národního divadla Klára Jelínková a mnozí další.
Návrat na obsah