Hudební obor - Základní umělecká škola

Praha 10, Bajkalská 11
Základní umělecká škola
výtvarný
obor
hudební
obor
taneční
obor
literárně
dramatický obor
Přejít na obsah
Hudební obor

 
Hudební obor vychovává ze svých žáků hudebně vzdělané posluchače,
 
zdatně vyškolené muzikanty-amatéry, ale především kultivované osobnosti. Ti nejtalentovanější žáci jsou připraveni na pokračování v hudebním odborném studiu na hudebním gymnáziu, konzervatořích, či pedagogických fakultách.

Hudební obor nabízí žákům vzdělání od pěti let až do dospělosti v těchto předmětech:
Přípravné hudební studium – 2 roky
Základní studium 1. stupně – 7 let
Základní studium 2. stupně – 4 roky
Studium pro dospělé – 4 roky
U těch nejmenších dětí (5 -6 let) rozvíjí Přípravné hudební studium (v předmětech Předškolní přípravka a Hudební prvouka) hravou formou elementární smysl pro rytmus, intonaci a hudebně pohybové cítění - vše na základě Orffovy metody. Prostřednictvím všestranných aktivit a tvořivých dětských hudebních her se u dětí prohlubuje jejich fantazie, představivost, kreativita a hudební vnímavost.

Od šesti let si mohou žáci zvolit některý z těchto předmětů: klavír, keyboard, housle, violoncello, zobcová flétna, akordeon, sborový zpěv, sólový zpěv.

Sedmiletým žákům, kteří na Základní škole navštěvují druhou třídu, se nabízejí další možnosti. Hra na příčnou flétnu, klarinet, hoboj, trubku, kytaru nebo bicí nástroje. Starší žáci potom mohou vybírat z těchto nástrojů: saxofon, trombon, lesní roh, tuba, baskytara, elektrická kytara, melodické bicí nástroje, varhany, skladba.

Žáci hudebního oboru se věnují nejen individuální hře na nástroj či zpěvu, ale od počátku studia navštěvují povinně po dobu pěti let výuku hudební nauky. Tento předmět je nedílnou součástí studovaného hlavního oboru, tedy hře na hudební nástroj nebo výuky zpěvu. Studium teorie i praxe potom společně vytvářejí kvalitní hudební vzdělání, které naše škola poskytuje.

Ve čtvrtém ročníku svého studia potom žáci přibírají výuku Souborové hry.
 
Tento předmět je společný pro žáky hudebního oboru studující hru na smyčcové, dechové, bicí, strunné i klávesové nástroje. V případě mimořádně schopných žáků mohou být do tohoto předmětu zařazeni i žáci nižších ročníků na základě své technické vyspělosti. Posláním předmětu je naučit žáky souhře jak v malém, tak větším kolektivu. Nezanedbatelná je také schopnost převzít odpovědnost za výsledek společné práce. Žáci se učí navzájem poslouchat, přizpůsobovat ladění, dodržovat notový zápis po stránce rytmické a dynamické.  Poznávají nové hudební nástroje. Nabývají další zkušenosti v souhře a v kolektivním vystupování při reprezentaci školy.

Žáci hudebního oboru vystupují na školních a veřejných akcích, kterými se škola obrací na okolní publikum. Ať už jde o pravidelné koncerty v sále školy, výchovné koncerty pro děti z okolních mateřských škol, nebo koncerty pro Úřad městské části Prahy 10. Slavnostní koncerty škola pořádá v sále Pražské konzervatoře, ve zpěváckém spolku Hlahol, v obřadní síni Vršovického zámečku, v kostele Československé církve husitské. Žáci z pobočky v Kolovratech vystupují také na koncertech v sále U Boudů, v Infocentru, v kostele sv. Ondřeje.
 
Návrat na obsah