Hudební obor - Základní umělecká škola

Praha 10, Bajkalská 11
Základní umělecká škola
výtvarný
obor
hudební
obor
taneční
obor
literárně
dramatický obor
Přejít na obsah
Hudební obor

 
Věková kategorie 5 – 6 let (MŠ, předškolák)
 
 
 • Do předmětu Předškolní přípravka přijímáme děti od dovršených 5-ti let. Prostřednictvím všestranných aktivit a tvořivých dětských hudebních her se u dětí prohlubuje jejich fantazie, představivost, kreativita a hudební vnímavost.
 • pevný rozvrh hodin - 1 vyučovací hodina týdně.
 • do on-line přihlášky zadejte
ON-LINE PŘIHLÁŠKA ( aktivní od 15.4. do 5.5.2024)
   
Věková kategorie 6 – 7 let (1. třída ZŠ)
 
 • Předmět Hudební prvouka rozvíjí hravou formou elementární smysl pro rytmus, intonaci a hudebně pohybové cítění. Ve 2. pololetí jsou pak žáci podle svého zájmu rozdělováni do studia jednotlivých nástrojů nebo sólového zpěvu.
 • pevný rozvrh hodin - 1 vyučovací hodina týdně
 • od 2. pololetí navíc 1 vyučovací hodina hudebního nástroje či sólového zpěvu.
 • do on-line přihlášky zadejte přípravné hudební studium
ON-LINE PŘIHLÁŠKA ( aktivní od 15.4. do 5.5.2024)
     
Věková kategorie 5 – 7 let (MŠ - 1. třída ZŠ)
 
 • Předmět Přípravný sborový zpěv přihlíží k nízkému věku žáků, proto spočívá především v hravé formě osvojování základních pěveckých dovedností a jejich nenásilné pozvolné rozvíjení, dle osobitých vloh a fyziologických dispozic žáků.
 • pevný rozvrh hodin – 1,5 vyučovací hodiny v týdnu
ON-LINE PŘIHLÁŠKA ( aktivní od 15.4. do 5.5.2024)
   
 Věková kategorie 7 až 13 let (od 2. třídy ZŠ)
 
 • Výuka hry na tyto hudební nástroje: klavír, keyboard, akordeon, housle, violoncello, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, hoboj, trubka, pozoun, lesní roh, bicí nástroje, kytara, elektrická kytara, baskytara, sólový nebo sborový zpěv.
 • Škola některé hudební nástroje žákům zapůjčuje.
 • Časová náročnost: Hra na nástroj (1 vyučovací hodina) + Hudební nauka (1 vyučovací hodina). Od 4. roku studia další povinně volitelný předmět dle Školního vzdělávacího programu.
ON-LINE PŘIHLÁŠKA ( aktivní od 15.4. do 5.5.2024)

Věková kategorie 14 až 17 let
 • Pro starší studenty nabízíme výuku na hudební nástroje rozšířenou o studium těchto nástrojů: tuba, viola, varhany a skladba.
 • Časová náročnost: Hra na nástroj (1 vyučovací hodina) + Povinně volitelný předmět dle Školního vzdělávacího programu.

ON-LINE PŘIHLÁŠKA ( aktivní od 15.4. do 5.5.2024)
 
Návrat na obsah