Taneční obor - Kopírovat - Základní umělecká škola

Praha 10, Bajkalská 11
Základní umělecká škola
výtvarný
obor
hudební
obor
taneční
obor
literárně
dramatický obor
Přejít na obsah
Taneční obor


Věková kategorie 5 – 7 let (MŠ - 1. třída ZŠ)

  • Předmět Přípravná taneční výchova přináší dětem radost, rozvíjí jejich muzikálnost, podporuje jejich prostorové cítění a pěstuje v nich kreativní schopnost uvědoměle ovládat své tělo a své pohyby.
  • pevný rozvrh hodin – 1,5 vyučovací hodiny v týdnu.
ON-LINE PŘIHLÁŠKA ( aktivní od 15.4. do 5.5.2024)
   
 
Věková kategorie 7 až 17 let (od 2. třídy ZŠ)

  • Ve studijním zaměření Lidový tanec jsou žáci vedeni k citlivému a přesnému vyjádření tempa, rytmu, dynamiky a výrazu lidové písně i lidové hudby v nejrůznějších úpravách. Osvojováním tanečního stylu spolu s poznáváním hudebního materiálu se učí chápat kořeny a podstatné rysy naší národní kultury.
  • pevný rozvrh hodin - 3 vyučovací hodiny týdně vcelku.
ON-LINE PŘIHLÁŠKA ( aktivní od 15.4. do 5.5.2024)
   
 
Věková kategorie 7 až 17 let (od 2. třídy ZŠ)

  • Ve studijním zaměření Současný tanec se žáci v průběhu studia seznamují s různými tanečními technikami. Protože se současný a klasický tanec nevylučují, ale naopak vzájemně rozšiřují a obohacují, je klasická taneční technika často do výuky zařazována.
  • pevný rozvrh hodin - 3 vyučovací hodiny týdně vcelku.

ON-LINE PŘIHLÁŠKA ( aktivní od 15.4. do 5.5.2024)
Návrat na obsah