Literárně dramatický obor - Základní umělecká škola

Praha 10, Bajkalská 11
Základní umělecká škola
výtvarný
obor
hudební
obor
taneční
obor
literárně
dramatický obor
Přejít na obsah
Literárně dramatický obor


Věková kategorie 6 – 7 let (1. třída ZŠ)
 
  • Studijní zaměření Přípravná dramatická výchova nahlíží pod pokličku divadelnímu řemeslu. Zlepšuje slovní projev, vytváří přirozené osobnostní návyky a prohlubuje umělecké dispozice.
  • pevný rozvrh hodin – 1,5 vyučovací hodiny v týdnu.¨
ON-LINE PŘIHLÁŠKA ( aktivní od 15.4. do 5.5.2024)

    
Věková kategorie 7 až 17 let (od 2. třídy ZŠ)
 
  • V předmětech Dramatická tvorba, Přednes a Divadelní představení se děti přestávají stydět, zjemní své estetické cítění, rozehrají fantazii a prohloubí svůj zájem o divadlo. Děti pracují v kolektivu vrstevníků, ale také se staršími spolužáky a učí se dodržovat pravidla spolupráce, naslouchat a vzájemně se tolerovat.
 
  • pevný rozvrh hodin - 3 vyučovací hodiny týdně vcelku.

ON-LINE PŘIHLÁŠKA ( aktivní od 15.4. do 5.5.2024)

Návrat na obsah