on-line přihláška do ZUŠ - Základní umělecká škola

Praha 10, Bajkalská 11
Základní umělecká škola
výtvarný
obor
hudební
obor
taneční
obor
literárně
dramatický obor
Přejít na obsah

Tento formulář nabízí možnost uchazečům o studiu na Základní umělecké škole vyplnění přihlášky přímo z pohodlí svého domova – prostřednictvím formuláře na Internetu.
Po odeslání ( dole na formuláři Odeslat) přihlášky přijde rodiči email se shrnutím údajů včetně identifikačního čísla přihlášky a odkazu pro následné zobrazení, zda žák byl přijat.

Návrat na obsah