Přijímací řízení 2024-2025 - Základní umělecká škola

Praha 10, Bajkalská 11
Základní umělecká škola
výtvarný
obor
hudební
obor
taneční
obor
literárně
dramatický obor
Přejít na obsah
Přijímací řízení pro rok 2024/2025

 
Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025  -  ZDE
 
Případné dotazy na adrese:
 
 

Vážení rodiče,
 
naše škola dodržuje zákonná ustanovení při přijímání ke vzdělání na Základní umělecké škole.
Přijímání žáků ke vzdělání vychází z vyhlášky 71/2005 o základním uměleckém vzdělávání, §2.
 
Uchazeči budou přijímáni podle volné kapacity v jednotlivých oborech a jednotlivých studijních zaměřeních.
O zařazení žáků do tříd k jednotlivým pedagogům rozhoduje ředitel školy.
 
Uchazeči označení jako „Náhradníci“ mohou být přijati dodatečně podle nově uvolněných míst, a to i na začátku následujícího školního roku.
Návrat na obsah