poznámky neveřejné - Základní umělecká škola

Praha 10, Bajkalská 11
Základní umělecká škola
výtvarný
obor
hudební
obor
taneční
obor
literárně
dramatický obor
Přejít na obsah
ZUŠ, Praha 10, Bajkalská 11

 • HUDEBNÍ OBOR – informace a přihláška
  • akordeon, klavír, zpěv, bicí, kytara, el. klávesy, skladba ( 31.května a 1. června 2021    13.00h - 17.00h)
  • dechové nástroje, housle, violoncello   (2. a 3. června 2021     13.00h - 17.00h)
   • předškolní přípravka a hudební prvouka     (2. a 3. června 2021   13.00h-17.00h)
(děti od 5 let a žáci nastupující do 1. třídy ZŠ)

 • VÝTVARNÝ OBOR – informace a přihláška
  • děti od 6 let    (2. a 3. června 2021    13.00h - 17.20h)

 • TANEČNÍ OBOR – informace a přihláška
  • (31.května a 1. června 2021     13h - 17h)

 • LITERÁRNĚ DRAMATICÝ OBOR – informace a přihláška
  • (2. a 3. června 2021    13.00h - 17.00h)
   
Odloučené pracoviště Kolovraty (4.června 2021   13h - 18h)
(budova ZUŠ, U pošty)
 • Hudební obor – informace a přihláška
Návrat na obsah