Rozdíl mezi ZUŠ a DDM - Základní umělecká škola

Praha 10, Bajkalská 11
Základní umělecká škola
výtvarný
obor
hudební
obor
taneční
obor
literárně
dramatický obor
Přejít na obsah
Kroužky:
 • V kroužku jde o zábavu a využití volného času dítěte.
 • Na domácí přípravu jsou obvykle kladeny minimální nebo žádné nároky.
 • Lektoři nebývají aprobovanými odborníky v oboru. Práci s dětmi se věnují velmi často
po zaměstnání, ve svém volném čase.
 • Není zaručeno stejné vedení dítěte několik let po sobě.
 • S kroužkem může žák kdykoli skončit.

Základní umělecká škola:
 • ZUŠ je studium, které obsahuje jak praktickou výuku, tak teoretickou přípravu.
 • Na děti v ZUŠ jsou kladeny vyšší nároky. Jde o individuální výuku, která si žádá domácí přípravu.
Je žádoucí, alespoň zpočátku, spolupráce rodičů s učiteli.
 • Učitelé ZUŠ jsou ve svém oboru profesionálové, svůj obor studovali na školách s uměleckým zaměřením
(konzervatoř, JAMU, HAMU, DAMU, taneční konzervatoř, umělecké výtvarné školy apod.), dobře ho ovládají a často jsou aktivními hráči, či výkonnými umělci ve svém oboru. Zároveň jsou také pedagogy a ví, jak učit.
 • Již od nízkého věku je žákům umožněno zapojení do menších či větších souborů, komorních uskupení.
Žáci školy běžně vystupují na koncertech a veřejných produkcích.
 • Učitel vede žáka po celou dobu studia, sleduje jeho pokroky, zvyšuje obtížnost činnosti
a tempo výuky uzpůsobuje jeho schopnostem a pokroku.
 • Na konci školního roku je žák za svou práci hodnocen – dostává vysvědčení.
 • ZUŠ dokáže připravit žáka na studium na střední či vysoké škole uměleckého
nebo pedagogického zaměření a na studium na hudebním gymnáziu i na konzervatoři.
Návrat na obsah