Jak probíhá studium na ZUŠ? - Základní umělecká škola

Praha 10, Bajkalská 11
Základní umělecká škola
výtvarný
obor
hudební
obor
taneční
obor
literárně
dramatický obor
Přejít na obsah
Výuka probíhá dle platných učebních plánů, osnov pro Základní umělecké školy schválených MŠMT ČR a nově také dle schváleného Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Základní umělecké školy Bajkalská.

V hudebním oboru je výuka individuální, skupinová i kolektivní, v ostatních oborech převážně kolektivní.

Přípravné studium - hudební, taneční, výtvarné = do 7 let věku dítěte

Rozvíjí se základní předpoklady dítěte pro další studium uměleckých oborů.

I. stupeň – obecně od 7 do 14 let věku dítěte (liší se podle oborů)

II. stupeň – obecně od 14 do 18 let věku dítěte


Návrat na obsah