LDO - Základní umělecká škola

Praha 10, Bajkalská 11
Základní umělecká škola
výtvarný
obor
hudební
obor
taneční
obor
literárně
dramatický obor
Přejít na obsah
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR   informace o průběhu přijímacích talentových zkoušek

Od 6 let žáci rozvíjejí svou fantazii a výrazové schopnosti prostřednictvím dramatické hry, při práci s loutkou a zapojením do kolektivní práce v divadelním souboru.

Průběh přijímacích talentových zkoušek

  • V rámci zkoušky přednese dítě báseň (kratší, dětskou).
  • U dětí je zjišťována komunikativnost, fantazie, představivost.
  • Drobná výslovnostní vada není překážkou přijetí, pokud o ní rodiče ví a řeší ji s logopedem.
  • Přijímáme děti od 6 let (od 1. třídy ZŠ).

Po odeslání ( dole na formuláři Odeslat) přihlášky přijde rodiči email se shrnutím údajů včetně identifikačního čísla přihlášky a odkazu pro následné zobrazení, zda žák byl přijat.Návrat na obsah