Výtvarný obor - Základní umělecká škola

Praha 10, Bajkalská 11
Základní umělecká škola
výtvarný
obor
hudební
obor
taneční
obor
literárně
dramatický obor
Přejít na obsah
VÝTVARNÝ OBOR  - informace o průběhu přijímacích talentových zkoušek

Žáci od dovršených 6 let se učí kreslit, malovat a modelovat, seznamují se s různými grafickými technikami a materiály.

Průběh přijímacích talentových zkoušek

  • V rámci zkoušky děti splní jednoduchý výtvarný úkol.
  • K zápisu přineste na ukázku aktuální (posledních 6 měsíců) výtvarné domácí práce Vašeho dítěte (ne ze školy, školky nebo zájmových kroužků).
  • Přijímáme děti od dovršených 6 let a starší.

Po odeslání ( dole na formuláři Odeslat) přihlášky přijde rodiči email se shrnutím údajů včetně identifikačního čísla přihlášky a odkazu pro následné zobrazení, zda žák byl přijat.


Návrat na obsah